Samenwerkingsverbanden

Wij werken samen met (basis)scholen om de cliënt in de bestaande omgeving te kunnen ondersteunen/stimuleren.

Daarnaast onderhouden wij contacten met huisartsen, CJG, audiologisch centrum, orthodontisten, tandartsen, KNO-artsen, kinderartsen en andere specialisten.

Er zal altijd toestemming (aan de ouders) worden gevraagd alvorens er contact over u/een cliënt zal plaatsvinden.