Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u als client of als ouder van een minderjarige client een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Met klachten kunt u terecht bij uw behandelend logopedist. Alle logopedisten van logopedie Lombardijen zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici waarbij een onafhankelijke klachtenfunctionaris werkt (www.klachtenloketparamedici.nl ). Uitgebreide informatie vindt u hier.