Screeningslijst logopedie voor het basisonderwijs: een overzicht waarop intern begeleiders en/of leerkrachten kunnen aangeven over welke (logopedische) vaardigheden twijfel bestaat bij een kind.

Screeningslijst logopedie voor peuters: een overzicht waarop intern begeleiders en/of pedagogisch medewerkers kunnen aangeven over welke (logopedische) vaardigheden twijfel bestaat bij een kind.

Begeleidende brief voor huisartsen: In deze voorbeeldbrief wordt aan de huisarts een verwijzing/machtiging voor logopedie aangevraagd. Deze brief kan worden meegegeven door de intern begeleider aan de ouders. Ouders kunnen met deze brief en de screeningslijst een verwijzing voor logopedie voor hun kind aan vragen bij de huisarts.